Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 56 269 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 09:00
Cena wywoławcza: 4 030 300,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2721/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Frycza Modrzewskiego
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Frycza Modrzewskiego, stanowiącej własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości o łącznej powierzchni 56 269 m2, składającej się z działek gruntu o nr 955/228, 956/228, 957/229, 958/229, 959/230, 1097/225, 1705/220, 2074/226 Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00014711/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 045 450,00 zł (w tym VAT 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 030 300,00 zł (w tym VAT 23%).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć najpóźniej na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 604 545,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2721/14, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59.