Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, garaż

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 12:00
Cena wywoławcza: 232 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2039/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Leśna
Miasto: Ciechów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 103, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 147,00 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. 20,00 m2, położonej w gminie Środa Śląska w obrębie Ciechów przy ul. Leśnej 53, na działce nr 532/29 AM-2, o pow. 0,1068 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00036282/8.

Nieruchomość stanowi własność dłużniczki (…).

 

Suma oszacowania wynosi 349 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34 900,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 4.01.2017 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12