Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 61,96 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 11:30
Cena wywoławcza: 163 332,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1534/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Heleny
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 stycznia 2017 r.  o godz. 11:30

 

w sali nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547  Kraków odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokalu mieszkalnego nr 23, położonego w Krakowie przy ul. Heleny 10, stanowiącego odrębną nieruchomość, posiadającego założoną księgę wieczystą nr KW KR1P/00439997/6 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w  Krakowie, wraz z własnością udziału w wysokości 6473/903067 części w nieruchomości wspólnej posiadającej założoną księgę wieczystą nr KW KR1P/00300549/8

Lokal położony jest na piątej kondygnacji, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC.  Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,96 m2.  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,77 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 217 777,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 163 332,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 21 777,70 zł tj. 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 29.12.2016 r. o godz. 14:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące nieruchomości znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie pod sygnaturą sprawy I Co 4544/14/P.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.