Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,2200 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:15
Cena wywoławcza: 70 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2659/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kwakowo
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki gruntu nr 6/1 o pow. 0,2200 ha, działka jest zabudowana: budynkiem mieszkalnym i czterema budynkami gospodarczymi, znajdują się na niej również szopa, suchy ustęp i kilka drzew owocowych.

Budynek mieszkalny składa się 4 pokoi, sieni, kuchni i łazienki oraz z dwóch piwnic o pow. 17,90 m2, powierzchnia użytkowa budynku bez piwnic wynosi 79,90 m2.

Budynek gospodarczy nr 1 (kurnik) o powierzchni użytkowej 17,40 m2.

Do budynku gospodarczego nr 1 dobudowany jest garaż (budynek gospodarczy nr 2) o powierzchni użytkowej 25,50 m2.

Budynek gospodarczy nr 3 (obora ze stodołą). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 176 m2, w tym obory 63,90 m2, stodoła 112,10 m2.

Budynek gospodarczy nr 4 (kurnik) powierzchnia 5,30 m2.

Nieruchomość położona jest: w miejscowości Kwakowo, gmina Szczecinek (obręb ewidencyjny Kwakowo), dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1I/00010751/4.

 

Suma oszacowania wynosi 105 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  70 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.