Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Harbutowice, w tym działka zabudowana.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 14:30
Cena wywoławcza: 4 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 909/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ptasznica
Miasto: Sułkowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc. że w dniu

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Harbutowice, gm. Sułkowice, składającej się z działek ewid. nr 1264/2, 1936 i 2167. Działka nr 1264/2 o pow. 0,1300 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym, murowanym, wybudowanym w latach 40. ubiegłego wieku, oznaczonym nr 177. Do budynku dobudowana jest murowana kotłownia, w której znajduje  się piec węglowy oraz hydrofor, wejście do kotłowni od strony podwórka. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 67,62 m2. Do budynku przylega szopa drewniana z częścią ścian murowanych, kryta dachówką. Dojazd do działki stanowi droga wojewódzka nr 965, następnie droga asfaltowa urządzona na działce nr 1262, będącej własnością Gminy Sułkowice. Działka nr 1936 o pow. 0,1900 ha jest niezabudowana, użytkowana jako grunt orny klasy IVa. Dojazd do działki drogą wewnętrzną gminną, utwardzoną. Dziaka nr 2167 o pow. 0,1500 ha jest niezabudowana, użytkowana jako grunt orny klasy V. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe polegające na dożywotniej osobistej służebności mieszkania w budynku mieszkalnym, posadowionym na działce nr 1264/2, oznaczonym nr 177.

 

Nieruchomości te stanowią własność dłużników: (…) i  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00071371/0

 

Działka nr 1264/2 oszacowana jest na kwotę 124 000,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 93 000,00 zł.

 

Działka nr 1936 oszacowana jest na kwotę 74 000,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 55 500,00 zł.

 

Działka nr 2167 oszacowana jest na kwotę 6 000,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz. U. nr 64, poz. 592 z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

 

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.