Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 51,14 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 09:00
Cena wywoławcza: 15 225,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 647/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Celulozowa
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

12 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,14 m2  położonego: 71-867 Szczecin, ul. Celulozowa 18/6, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa SKOLWIN.

 

Suma oszacowania (z uwzględnieniem prawa dożywotniego użytkowania na rzecz rodziców dłużnika, które nie wygasa) wynosi 20 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    15 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 030,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Szczecinie 73 1090 2268 0000 0001 2404 4302, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.