Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Prawo do lokalu położonego w Opatowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 09:00
Cena wywoławcza: 64 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 587/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sienkiewicza
Miasto: Opatów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu położonego w Opatowie na ul. Sienkiewicza 10/14 gm. Opatów, wpisane do rejestru Spółdzielni Mieszkaniowej w Opatowie pod nr: 2032, brak księgi wieczystej. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 64 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.