Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 0,11 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:30
Cena wywoławcza: 637 133,34
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3192/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wola Filipowska
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-123, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola Filipowska gm. Krzeszowice, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00028261/6.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 577/8 o powierzchni 0,11 ha, zabudowaną budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-administracyjnym.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 955 700,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 637 133,34 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 95 570,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 2 i 9 stycznia 2017 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.