Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa o pow. 304 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-20 11:00
Cena wywoławcza: 562 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2332/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Karola Libelta
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak  (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

20 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

będącego własnością dłużniczki (…), nieruchomości gruntowej nr ew. 112/6 obręb 68 Pogodno, o powierzchni 304 m2 (0,0304 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem w zabudowie szeregowej, o powierzchni użytkowej 209,40 m2, położonej:

 

Szczecin, ul. Karola Libelta 64A,

 

w lewobrzeżnej dzielnicy Pogodno, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00055983/6.

 

Suma oszacowania wynosi 750 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 562 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 75 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto Komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.