Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski

ogłasza licytację na Działka o pow. 1 308 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-05 14:00
Cena wywoławcza: 31 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1607/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Piaskowo
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

5 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8 w sali nr 8 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następującej nieruchomości: działka nr 8/12 o pow. 1 308,00 m2, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, częściowo podpiwniczonym, o pow. użyt. 130,90 m2 i budynkiem gospodarczym, położona: 74-110 Banie, obręb Piaseczno, Piaskowo 9, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1Y/00028215/8.

 

Suma oszacowania 42 000,00 zł, cena wywołania 31 500,00 zł.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 4 200,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485

(decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.