Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Działki: 133, 210, 380, 361, 155, 165, 512, 179, 341,345…

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-26 14:45
Cena wywoławcza: 3 733,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1125/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Fałkowice, Kunice i Hucisko
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w  zw. z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 stycznia 2017 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, sala 20, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowościach: Fałkowice, Kunice i Hucisko. Działki gruntowe, niezabudowane, wyłączone z zabudowy, użytkowane rolniczo, położone na terenach rolniczych (tereny upraw rolnych, kompleksów łąk i pastwisk). Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…) i posiadają założone księgi wieczyste nr: KR2Y/00025069/0, KR2Y/00002470/7, KR2Y/00020996/2, KR2Y/00017425/5, KR2Y/00035543/0, KR2Y/00034631/7, KR2Y/00033092/9, KR2Y/00032714/9, KR2Y/00032079/5 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Dobczycach.

Licytacji podlegają poniższe nieruchomości:

 

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00025069/0:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 2/3 wartości oszacowania

Dz. 133 o pow. 1,20 ha

Dz. 210 o pow. 0,48 ha

Dz. 380 o pow. 1,01 ha

Dz. 361 o pow. 1,00 ha

Dz. 155 o pow. 0,28 ha

Dz. 165 o pow. 0,67 ha

Dz. 512 o pow. 0,30 ha

Dz. 179 o pow. 0,68 ha

Dz. 341 o pow. 0,11 ha

Dz. 345 o pow. 0,11 ha

Dz. 351 o pow. 0,26 ha

Dz. 353 o pow. 0,43 ha

Dz. 335 o pow. 0,15 ha

Dz. 163 o pow. 0,18 ha

Dz. 280 o pow. 0,50 ha

Dz. 318 o pow. 0,25 ha

Dz. 241 o pow. 0,19 ha

Dz. 269 o pow. 0,11 ha

Dz. 348 o pow. 0,15 ha

Dz. 267 o pow. 0,09 ha

Dz. 333 o pow. 0,40 ha

Dz. 331 o pow. 0,40 ha

Dz. 363 o pow. 0,22 ha

Dz. 370 o pow. 0,28 ha

Dz. 326 o pow. 0,18 ha

Dz. 304 o pow. 0,05 ha

Dz. 307/1 o pow. 0,14 ha

Dz. 40 o pow. 0,12 ha

174 000 zł

51 500 zł

109 300 zł

117 500 zł

41 000 zł

96 500 zł

34 200 zł

72 900 zł

10 400 zł

10 800 zł

31 300 zł

50 100 zł

16 500 zł

26 300 zł

52 600 zł

29 800 zł

19 200 zł

14 800 zł

24 100 zł

11 000 zł

40 300 zł

43 500 zł

21 200 zł

33 900 zł

19 600 zł

5 600 zł

12 800 zł

17 000 zł

116 000 zł

34 333,34 zł

72 866,67 zł

78 333,34 zł

27 333,34 zł

64 333,34 zł

22 800 zł

48 600 zł

6 933,34 zł

7 200 zł

20 866,67 zł

33 400 zł

11 000 zł

17 533,34 zł

35 066,67 zł

19 866,67 zł

12 800 zł

9 866,67 zł

16 066,67 zł

7 333,34 zł

26 866,67 zł

29 000 zł

14 133,34 zł

22 600 zł

13 066,67 zł

3 733,34 zł

8 533,34 zł

11 333,34 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00002470/7:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 387/1 o pow. 1,43 ha

152 600 zł

101 733,34 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00020996/2:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 232 o pow. 0,11 ha

Dz. 384 o pow. 0,44 ha

10 700 zł

40 400 zł

7 133,34 zł

26 933,34 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00017425/5:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 120 o pow. 0,26 ha

27 400 zł

18 266,67 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00035543/0:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 510 o pow. 0,28 ha

30 400 zł

20 266,67 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00034631/7:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 356 o pow. 0,29 ha

26 700 zł

17 800 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Fałkowice wpisane w KR2Y/00033092/9:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 308 o pow. 0,45 ha

44 700 zł

29 800 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Kunice wpisane w KR2Y/00032714/9:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 377 o pow. 0,31 ha

34 500 zł

23 000 zł

Nieruchomości położone w miejscowości Hucisko wpisane w KR2Y/00032079/5:

Oznaczenie i powierzchnia działki

Cena oszacowania

Cena wywołania: 1/2 wartości oszacowania

Dz. 60 o pow. 0,91 ha

130 100 zł

86 733,34 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

(PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z pózn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37