Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Niezabudowana działka ewid. nr 530/3 o pow. 800 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 12:00
Cena wywoławcza: 73 500,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 981/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Gdów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013 (6) kpc w zw. z art. 864 kpc, że dnia

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Gdów, niezabudowana działka ewid. nr 530/3 o pow. 800 m2, według rejestru gruntów działka w całości stanowi grunt orny klasy III B. Kształt regularny, czworoboczny, teren płaski; stan zagospodarowania – dobry, uzbrojenie pełne: energia elektryczna, wodociąg, gazociąg, kanalizacja; brak planu, w studium: M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej w centrum Gdowa, KDG – tereny komunikacji – pas drogi. Dojazd droga wojewódzką, asfaltową. Sąsiedztwo bezpośrednie bardzo dobre, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa komercyjna, po drugiej stronie drogi stadion sportowy. Dostęp do infrastruktury społecznej dobry.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach nr KR2Y/00017782/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 147 000,00 zł + VAT 23%.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 73 500,00 + VAT 23%.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37