Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Niezabudowane działki o pow. 0,1000 ha, 0,1279 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 09:15
Cena wywoławcza: 66 500,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 694/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kleszczów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 9:15

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kleszczów, gm. Zabierzów, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00044761/9.

W skład nieruchomości wchodzą:

1.    niezabudowana działka nr 40/2 o powierzchni 0,1000 ha – oszacowana na kwotę 133 000,00 zł;

2.    niezabudowana działka nr 40/4 o powierzchni 0,1279 ha – oszacowana na kwotę 170 107,00 zł.

Działki ww. w kształcie wydłużonych pasów tworzą zwarty kompleks o długości ok. 82 m i szerokości: działka nr 40/2 – ok. 12 m, działka 40/4 – ok. 16 m.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są w terenach oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj.

-        dla działki nr 40/2 – 66 500,00 zł,

-        dla działki nr 40/4 – 85 053,50 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania poszczególnych działek.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.