Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1562 ha, zabudowana 

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 09:30
Cena wywoławcza: 408 669,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 580/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lipowa
Miasto: Oława
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski (tel. (71) 318 24 89) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 18/7 o pow. 0,1562 ha, na działce posadowiony jest: budynek mieszkalny dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 102,97 m2, budynek mieszkalno-gospodarczy jednokondygnacyjny o pow. 63,50 m2 – pow. użytkowa mieszkalna 24,16 m2, budynek stolarni jednokondygnacyjny o pow. użytkowej 251,54 m2,

położonej: 55-200 Oława, ul. Lipowa 63,

dla której Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00003268/1.

 

Suma oszacowania wynosi 544 893,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 669,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 54 489,30.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto  komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oławie 37 1090 2428 0000 0001 2173 8943.

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub znajdować się na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 318 24 89