Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 72,09 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 09:00
Cena wywoławcza: 60 037,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 435/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bohaterów Monte Casino
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWOP1B/00036315/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

udziału 1/2 części nieruchomości

udziału 1/2 części nieruchomości

 

Lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 23/3 mieszczący się na 1 kondygnacji (na parterze) w budynku wielorodzinnym, o łącznej powierzchni użytkowej 72,09 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 62,54 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego – piwnicy o powierzchni 9,55 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00036315/4. Z własnością lokalu związany jest udział, w 89/10000 częściach, w prawie wieczystego współużytkowania do dnia 05.12.2089 r. działki nr 367 z arkusza mapy 6 obrębu 0102 Centrum i we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą KW nr OP1B/00030948/8.

 

Suma oszacowania całego lokalu wynosi 160 100,00 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do dłużnika w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości wynosi 80 050,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 037,50 zł.

Wartość rynkowa udziału, należącego do dłużnika w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości wynosi 80 050,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 037,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu jednego z udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 6 003,75 zł natomiast licytant przystępujący do przetargu dwóch udziałów powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania całej nieruchomości 16 010,00 zł

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.