Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Niezabudowana nieruchomość, działki, Trzemeśnia

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 14:00
Cena wywoławcza: 107 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 232/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Trzemeśnia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Trzemeśnia, gm. Myślenice, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1501/1 o pow. 300 m2, która jest niezabudowana oraz działki ewidencyjnej nr 1501/3 o pow. 867 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 120,6 m2. Kształt działek nieregularny, stan zagospodarowania bardzo słaby. Uzbrojenie: prąd, wodociąg lokalny oraz studnia własna, kanalizacja lokalna (szambo) oraz komunalna, możliwość podłączenia do sieci gazowej. Budynek murowany z pustaków żużlowych, kryty eternitem falistym, w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem do adaptacji. Stan techniczny budynku słaby, standard wykonania i wykończenia niski. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej drogą wewnętrzną własności Skarbu Państwa, dalej po 3 działkach prywatnych. Prawo przejazdu po jednej z tych działek jest zapewnione poprzez ustanowioną i wpisaną w księdze wieczystej służebność. Brak formalnego prawa do przejazdu po 2 pozostałych działkach.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00038399/9.

 

Zabudowana działka nr 1501/3 oszacowana jest na kwotę 132 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 88 266,67 zł.

Zabudowana działka nr 1501/1 oszacowana jest na kwotę 10 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 066,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840.

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.