Komornik sądowy Emilia Bartosik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 35 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 14:15
Cena wywoławcza: 72 771,30
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 37/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lecha
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik (tel. (41) 343 27 93) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr  17, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości − lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, ul. Lecha 13/29, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1L/00043964/5. Lokal mieści się na czwartym piętrze, składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki łącznie z WC o łącznej powierzchni 35 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 109 156,95 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 771,30 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 915,69 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach, al. 1000-lecia PP

29 1240 4416 1111 0010 5199 9909.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.