Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastepca Damian Mucha

ogłasza licytację na Akcje na okaziciela  Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 12:00
Cena wywoławcza: 278 460,72
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: inne, inne
KM: 6729/13
 
Położenie ruchomości:
Ulica: Narutowicza
Miasto: Leszno
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam – Zastępca Damian Mucha mający klancelerię w Lesznie przy ul. Narutowicza 73/2, działając na podstawie art. 9117 § 3 i 4 kpc w związku z art. 864 § 1 i art. 867 § 4 kpc, podaje do publicznej wiadomiości że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w miejscowości  64-100 Leszno ul. Narutowicza 73/2, I piętro odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

zajętego prawa majątkowego w postaci nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela  Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A z siedzibą w Gdańsku, mających postać dokumentu: Odcinek zbiorowy 2192 akcji seria H o numerach od 27805 do 29996 i uprawniających do 2192 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Licytacją objety jest pakiet akcji na okaziciela serii H od nr 27805 do 29996 w łącznej ilości 2 192 szt.

 

Suma oszacowania wartości rynkowej akcji wynosi 371 280,96 zł, a cena wywołania 3/4 wartości szacunkowej, tj. 278 460,72 zł, przy czym cena wywoławcza 1 akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A wynosi 127,04 zł.

Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane nabyciem pakietu akcji lub ich cześci, mogą zapoznać się z wyceną akcji w okresie tygodnia poprzedzającego licytację, w godzinach od 10:00 do 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Lesznie przy ul. Narutowicza 73/2 II piętro.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 37 128,10 zł.

 

Rękojmię można uiścić w gotówce  do rozpoczęcia licytacji lub na rachunek bankowy komornika

PKO BP SA nr:

91 1020 3088 0000 8702 0005 6341.

 

Zastrzega się prawo odwołania pierwszej licytacji z przyczyn formalnych.