Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 48,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:00
Cena wywoławcza: 143 212,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1948/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kołobrzeska
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62,

678 97 01) ogłasza, że dnia

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 330, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC o powierzchni 48,20 m2 wraz z udziałem 43/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr KW OL1O/00117660/0 położonej: 10-443 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 14A/43, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00130030/2.

 

Suma oszacowania wynosi 190 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 212,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 095,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.