Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Lokal użytkowy o pow. 105,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 08:30
Cena wywoławcza: 518 400,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 1086/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: M. Skłodowskiej-Curie
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62, 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal użytkowy składający się z 3 izb o powierzchni 105,30 m2 wraz z udziałem 2108/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr KW OL1O/00045997/5, położonej: 10-110 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/1, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00057290/6 [NKW: OL1O/00057290/6].

 

Suma oszacowania wynosi 691 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 518 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 69 120,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.