Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Artur Karamon

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Sośnica

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 12:00
Cena wywoławcza: 253 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 957/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sośnica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1S/00039993/6, WR1S/00020538/3

W TRYBIE UPROSZCZONYM - ART. 10136 kpc

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza że dnia

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej mieszczącej się 55-300 Środa Śląska, ul. Świdnicka 15/3 pokój nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, składającej się z:

 

1)   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużnika, działka nr 23/12, o powierzchni 4 438 m2, położona: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6 oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 23/7 o powierzchni 7 395 m2 stanowiącej własność dłużnika w udziale 44/875 położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

Suma oszacowania wynosi 485 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 155,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 48 554,00 zł;

 

2)   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużnika, działka nr 23/9, o powierzchni 4 419 m2, położona: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6 oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 23/7 o powierzchni 7395 m2 stanowiącej własność dłużnika w udziale 44/875 położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

Suma oszacowania wynosi 435 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 325,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 43 510,00 zł;

 

3)   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużnika, działka nr 23/27, o powierzchni 3 101 m2, położona: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6 oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 23/7 o powierzchni 7 395 m2 stanowiącej własność dłużnika w udziale 44/875 położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy v Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

Suma oszacowania wynosi 339 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 254 475,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 33 930,00 zł;

 

4)   nieruchomości gruntowej stanowiącej własność dłużnika, działkę nr 23/19, o powierzchni 3 093 m2, położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00039993/6 oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 23/7 o powierzchni 7395 m2 stanowiącej własność dłużnika w udziale 44/875 położonej: 55-080 Kąty Wrocławskie, Sośnica, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1S/00020538/3.

Suma oszacowania wynosi 338 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 253 800,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 33 840,00 zł.

 

Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 10.01.2017 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 314 75 79