Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 0,0453 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 14:00
Cena wywoławcza: 400 220,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 265/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rynek
Miasto: Skała
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym z siedzibą w Krakowie, ul. Przy rondzie 7 w sali K 112 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 1749/1 o powierzchni 0,0453 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 5 jednorodzinnym w zabudowie szeregowej zwartej przyulicznej, 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, dach dwuspadowy pokryty blachą, ściany z cegły i pustaka, o powierzchni użytkowej 268,8 m2. Na działce znajdują się dwa budynku gospodarcze - murowany garaż wyposażony w instalację elektryczną bez stolarki okiennej użytkowany jako magazyn drewna o powierzchni użytkowej 56,17 m2 oraz wiata stalowa o konstrukcji stalowej obłożona blachą falistą, dobudowana do części oficynowej budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 43,9 m2. Na parterze znajduje się lokal handlowy wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami w amfiladzie - chłodnie, masarnie, wędzarnia wędlin. Na I piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie 13 w miejscowości Skała przy ul. Rynek, gm. Skała, która objęta jest księgą wieczystą nr KR2P/00003560/6 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza. Właścicielem tej nieruchomości jest (…) w całości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 533 627,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 400 220,25 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi 53 362,70 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001, najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 265/11 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE
(12) 414 38 27 wew. 92