Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka nr 736/2, Jeruzal

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 10:00
Cena wywoławcza: 78 660,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2237/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jeruzal 
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

76/100 udziału w nieruchomości gruntowej. Nieruchomość rolna składająca się z działki o nr 736/2 położona na obrzeżach wsi, grunty oznaczone jako: RIVb pow. 0,6396 ha, RV pow. 1,1168 ha, RVI pow. 1,2421 ha, ŁIV pow. 0,0374 ha, PsV pow. 0,0872 ha, PsVI pow. 0,3688 ha. Grunty stanowią teren zabudowy zagrodowej – od strony drogi asfaltowej, o pow. ok. 0,7000 ha, pozostałą część działki stanowi tereny rolne.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Jeruzal, gm. Mrozy.  

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00109344/2.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 104 880,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 78 660,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10 488,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z późn. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.