Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,4683 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 14:30
Cena wywoławcza: 2 077 880,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 13767/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Piekarska
Miasto: Brzeszcze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków posadowionych na gruncie. Działka ewidencyjna nr 1505/51 o pow. 0,4683 ha. Działka regularnego, prostokątnego kształtu z naturalnym nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Teren ogrodzony, uzbrojony, zorganizowany. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 22.11.2041, zabudowany przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym - zakład ubojni zwierząt rzeźnych.

Zorganizowane przedsiębiorstwo obejmuje: budynek z częścią produkcyjną, magazynową, socjalną i administracyjną oraz budynek warsztatowy i infrastrukturę (utwardzone ciągi komunikacyjne, rampy zakładowe). Budynki i budowle stanowią niezależny od gruntu przedmiot prawa własności. Powierzchni użytkowa przyjęta do obliczeń – 1 034,00 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Brzeszcze, przy ul. Piekarskiej 6. Na terenie nieruchomości, przy południowo-zachodniej granicy znajduje się mały, jednokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, pełniący funkcję warsztatu o pow. użytkowej 11 m2. Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego: B 107 UP - Tereny usługowo-przemysłowe oraz L1X2/10 - tereny dróg lokalnych.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych o KW KR1E/00050159/8. W dziale III księgi wieczystej ujawniono prawo najmu nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem. Umowa najmu zawarta na 20 lat do 31.05.2032 - wartość prawa najmu: 1 496 000,00 zł.

Zgodnie z umową najmu najemca może wypowiedzieć najem na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Nieruchomość stanowi własność: Gmina Brzeszcze. Wpisy dot. użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość: (…).

 

Prawo użytkowania wieczystego oszacowane jest na kwotę 3 116 820,00 brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 077 880,00 zł brutto ( kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 311 682,00 zł brutto ( kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%), najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.