Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek

ogłasza licytację na Zabudowane działki w miejscowości Chełmek

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 14:00
Cena wywoławcza: 491 692,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2362/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kilińskiego
Miasto: Chełmek
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. Nieruchomości położonej w miejscowości Chełmek, przy ul. Kilińskiego 1 i opisanej jako prawo użytkowania wieczystego: rola zbudowana budynkami, działka p. gr. 836/231, o pow. 37 a 29   m2. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym na 99 lat, do roku 2089, właściciel Skarb Państwa. Działka o kształcie regularnym kwadrat - dojazd korzystny, bezpośredni z drogi asfaltowej. Teren zagospodarowany, ogrodzony, oświetlony. Przed posesją parking, plac manewrowy. Uzbrojenie kompletne: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o. zdalaczynne, teletechniczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren objęty symbolem P - tereny o dominującej funkcji produkcyjno-magazynowej i składowej.

Na działce posadowione budynki stanowiące odrębną nieruchomość:

budynek hali o nr 44 - wiata parterowa, ze ścianami osłonowymi z pustaków PGS, kryty blachą trapezową, konstrukcja nośna stalowa, Częściowo niezadaszona. Wydzielona część warsztatowa. Stan techniczny - ściany zawilgocone, dach przecieka, stolarka okienna nieszczelna, brak wykończenia - ściany nieotynkowane, brak posadzek, częściowo wylewka. Hala nr 44 o kubaturze 2400 m3;

budynek hali o nr 45A - hala jednokondygnacyjna o kubaturze 940 m3. Jej obszar wynosi 37 a 29 m2 i jest zabudowana.

Prawo użytkowania wieczystego posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych o KW KR1E/00038185/9. Właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa - w użytkowaniu wieczystym z odrębną własnością budynków: (…) - do całości.

 

  1. Nieruchomości położonej w miejscowości Chełmek, przy ul. Kilińskiego 1 i opisanej jako prawo użytkowania wieczystego; działka p. gr. 836/232, o pow. 35 a 16 m2. Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym na 99 lat, do roku 2089, właściciel Skarb Państwa. Działka o kształcie regularnym - kwadrat - dojazd korzystny, bezpośredni z drogi asfaltowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren objęty symbolem P - tereny o dominującej funkcji produkcyjno- magazynowej i składowej. Na działce posadowiony budynek magazynowy (zgodnie z wpisem w księdze wieczystej) stanowiący odrębną nieruchomość. Obecnie na działce pozostała tylko płyta betonowa, brak budynku, a jedynie rozpoczęta budowa ścian z pustaków na granicy z dz. nr 836/231. Jej obszar wynosi 35 a 16 m2.

Prawo użytkowania wieczystego posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych o KW KR1E/00052584/0. Właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa - w użytkowaniu wieczystym z odrębną własnością budynków: (…) - do całości.

 

Nieruchomości te licytowane są łącznie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 655 590,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 491 692,50 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 65 559,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%), najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.