Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 5 850 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 14:40
Cena wywoławcza: 302 580,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1717/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Ptasznica
Miasto: Sułkowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 983 kpc. że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Sułkowice, ul. Ptasznica 5.

Nieruchomość wpisana w KR1Y/00030752/6 stanowi działkę ewid. nr 91/4 o pow. 5 850 m2 zabudowaną. Częścią składową nieruchomości są wybudowane w 2007 r. zabudowania magazynowo-produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym. Zabudowania magazynowo-produkcyjne to: wiata magazynowa o pow. 355 m2, hala magazynowa o pow. 720,3 m2 i pomieszczenie pomocnicze o pow. 61,5 m2. Jakość wykonawstwa zabudowań dobra; elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują zużycia, w elementach wykończeniowych występują uszkodzenia i ubytki mechaniczne, wynikające z użytkowania. Budynek administracyjno-socjalny o pow. użytkowej 324,5 m2 składa się na parterze z 3 pomieszczeń biurowych, toalety, kotłowni, oraz pomieszczenia gospodarczego, a na piętrze z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza, oraz szatni z sanitariatami.

Nieruchomość wpisana w KR1Y/00073576/1 stanowi działki ewid. nr 93/1 i 94/1 tworzące funkcjonalną całość o łącznej pow. 2 420 m2. Częścią składową nieruchomości jest wiata magazynowa o pow. 187 m2, o konstrukcji stalowej, nieocieplona, ściany obite blachą, dach pokryty blachą, posadzka betonowa. Stan techniczny obiektu dobry.

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują zużycia, w elementach wykończeniowych występują uszkodzenia i ubytki mechaniczne, wynikające z użytkowania.

Nieruchomości te stanowią własność dłużnika: (…) i posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr jw.

Nieruchomość wpisana w KR1Y/00030752/6 oszacowana jest na kwotę: 3 381 270,00zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 254 180,00 zł.

Nieruchomość wpisana w KR1Y/00073576/1 oszacowana jest na kwotę: 453 870,00 zł.

Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 302 580,00 zł.

Podane ceny zawierają podatek 23% VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 64, poz. 592 z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7).

 

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U.2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.