Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 2,9948 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 13:00
Cena wywoławcza: 1 441 383,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 575/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Słowackiego
Miasto: Rzepin
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 5.12.2089 r. i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. Obszar 2,9948 ha. W skład zabudowy wchodzą budynki warsztatowe, magazynowe, budynek administracyjny, sieć dróg wewnętrznych, infrastruktura służąca do zaopatrzenia w podstawowe media,

położonej: 69-110 Rzepin, ul. Słowackiego 84,

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00010396/0].

 

Suma oszacowania wynosi 1 921 845,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 441 383,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 192 184,50 w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37