Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 2 156 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-26 12:00
Cena wywoławcza: 502 200,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 403/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Sosnowe
Miasto: Mnichowo
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

26 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 395 i 394 o pow. 2 156 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej pu = 186,0 m2 i budynkiem garażowym o pu = 39,1 m2,

położonej: os. Sosnowe 40, Mnichowo, gm. Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie,

zapisanej w księdze wieczystej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gnieźnie

pod numerem KW PO1G/00061769/8.

 

Suma oszacowania wynosi: 669 600,00 zł. Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 502 200,00 zł. Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 66 960,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O. Gniezno najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86