Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski

ogłasza licytację na Zabudowana działka

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 12:30
Cena wywoławcza: 586 600,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 568/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sianowska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski kancelaria komornicza: Poznań, ul. J. Chociszewskiego 21/6 zawiadamia, że w dniu

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, sala nr 1.08, przy ul. Kamiennogórskiej 26 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (nieruchomość gruntowa zabudowana) położonej w 60-431 Poznań, ul. Sianowska 55, księga wieczysta nr PO1P/00080512/0.

 

Suma oszacowania wynosi: 879 900,00 zł. Cena wywołania wynosi: 586 600,00 zł. Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 87 990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godz. 8.00-16.00 podając sygn. sprawy KM 568/14 (tytułem rękojmi pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej). Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zastrzega sie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl