Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. 34  m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 10:00
Cena wywoławcza: 123 975,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2115/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Inżynierska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński (tel. (71) 799 89 01, e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl, www.rbaginski.pl) ogłasza, że dnia

11 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej mającego siedzibę we Wrocławiu, ul. Świebodzka 5  odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

ograniczonego prawa rzeczowego − spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 53-236 Wrocław, ul. Grabiszyńska 311/39 (brak odrębnej księgi wieczystej dla lokalu), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” (adres spółdzielni:  53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 17), przysługującego dłużnikowi.

Lokal położony na VI piętrze, klatka schodowa z windą. Lokal obejmuje: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z WC i przedpokój; dostęp do balkonu. Powierzchnia użytkowa 34,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 165 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 975,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 530,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. III O. Centrum we Wrocławiu 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 799 89 01