Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 55,61 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 10:15
Cena wywoławcza: 157 281,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 935/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: os. Chemików
Miasto: Alwernia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 08 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość, złożony z jednego pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju, łazienki, o łącznej pow. 55,61 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 5, 31 m2; położonej w Alwernia przy os. Chemików 25L, stanowiącej własność dłużnika: (…);

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00085389/1.

Z prawem własności lokalu związany jest udział 5561/126438 części w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KR1C/00066454/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209 708,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 157 281,00 zł.

Rękojmia: 20 970,80 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o. Chrzanów

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.