Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 72,21 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 14:30
Cena wywoławcza: 118 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3533/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Orkana
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 09 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Chrzanowie, ul. Orkana 21F/1, składającego się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o łącznej pow. 72,21 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 17,10 m2,

stanowiącej własność dłużnika:

(…);

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00074292/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 158 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 118 500,00 zł.

Rękojmia: 15 800,0 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o. Chrzanów

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.