Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,25 ha niezabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:40
Cena wywoławcza: 45 112,50
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 59/06
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łąkta Dolna
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc i 10136 § 1 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:40

 

 w Kancelarii Komornika Sądowego  przy Sadzie Rejonowym w Bochni Anny Papież, ul. Sądecka 1a, odbędzie się:

 

DRUGA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Łąkta Dolna, gmina Trzciana, opisanej jako działka nr 145/1 o powierzchni 0,25 ha, niezabudowana. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ-południa. Dojazd do działki jednostronny od strony północnej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. Nieruchomość objętea księgą wieczystą o numerze TR1O/00082831/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90 225,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 45 112,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9 022,50 zł w gotówce lub na konto Komornika

nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592

najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.