Komornik Sądowy przy SR w Bochni Anna Papież

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Ujazd, w tym działka zabudowana.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 12:30
Cena wywoławcza: 16 567,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 35/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ujazd
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ujazd, gmina Trzciana, stanowiącej działki nr:

-          120 o powierzchni 1,31 ha, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wybudowany prawdopodobnie w latach 60.  XX w. w technologii tradycyjnej murowanej, podpiwniczony pod częścią budynku (budynek w bardzo złym stanie technicznym), na działce znajdują się również zabudowania gospodarcze – stajnia murowana i stajnia drewniana (budynki  w złym stanie technicznym), dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej,

-          123 o pow. 0,87 ha niezabudowana, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi teren gruntów ornych oraz pastwisk trwałych, działka częściowo zadrzewiona, częściowo porośnięta trawą, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość objętka jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00045452/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136 180,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 102 135,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 618,00 zł w gotówce lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592, najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Działka nr 120 oszacowana jest na kwotę 114 090,00 zł, cena wywołania wynosi kwotę 85 567,50 zł, rękojmia 11 409,00 zł.

Działka nr 123 oszacowana jest na kwotę 22 090,00 zł, cena wywołania wynosi kwotę 16 567,50 zł, rękojmia 2 209,00 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji nieruchomości, musi spełnić wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły  oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 22.12.2016 w godz. 10:30 – 10:45, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.