Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Sarby

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:00
Cena wywoławcza: 78 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 340/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sarby
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie - I Wydział Cywilny ul. Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Sarby 38, stanowiącej własność dłużnika:

(…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych - o nr WR1T/00030232/2.

Nieruchomość składa się z:

działki gruntu rolnego nr 93 o powierzchni 1 400 m 2,

działka gruntu nr 132/1 o pow. 3 600 m2, zabudowana,

budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 100,52 m2,

budynku gospodarczego o powierzchni 80 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104 000,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 78 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, na rachunek bankowy komornika w BZ WBK O. Strzelin 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Szczegółowe informacje o licytacji można uzyskać w kancelarii komornika pod numerem telefonu (71) 392 30 50