Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 3 889 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 10:00
Cena wywoławcza: 75 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2300/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Dobrocin
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 200, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

działki o powierzchni 3889 m2 o dość regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, sklasyfikowana w ewidencji gruntów głównie jako ps IV oraz w niewielkiej części jako RIVa i RIVb, teren o znacznym nachyleniu w stronę drogi. Działka leży na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania opisującym przeznaczenie podstawowe tego obszaru jako zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (oznaczenie w planie 21 MN). Działka sąsiaduje z terenem leśnym i jest położona przy głównej, asfaltowej drodze, na „skraju” części zurbanizowanej Byszowa, jest to dobra i atrakcyjna strefa rynku lokalnego bez widocznych oznak wpływu otoczenia, jednak nie w pełni uzbrojona w elementy infrastruktury bowiem w sąsiedztwie jest tylko sieć energetyczna i wodociągowa. Dojazd do działki jest przeciętny głównie po drodze asfaltowej bez wykonanego zjazdu na działkę; należącej do dłużnika: (…), 

położonej: 58-211 Byszów obręb Dobrocin, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00048204/0.

 

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS w Dzierżoniowie 40 95270007 0000 1919 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00.