Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,2494 ha, w tym działka zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 11:00
Cena wywoławcza: 155 625,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1966/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dworcowa
Miasto: Barwice
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny 78-400 Szczecinek, ul. Jasna 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania działek  nr  85/3, 85/7 o łącznej pow. 0,2494 ha (okres użytkowania do 05.12.2089). Działka nr 85/3 o pow. 302 m2 jest niezabudowana. Działka nr 85/7 o pow. 2192 m2 zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym (pow. użytkowa 1466,10 m2, pow. piwnicy 341,1 m2) oraz budynkiem magazynowym (o pow. użytkowej 290,5 m2). Budynki stanowią odrębną nieruchomość;

należącej  do dłużnika: (…),

położonej: 78-460 Barwice, Dworcowa 7,

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1I/00022324/9.

 

Suma oszacowania wynosi 207 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 625,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 1240 3679 1111 0010 3948 9895, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.