Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 50,74 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 12:30
Cena wywoławcza: 126 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5770/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zeusa
Miasto: Kowale
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, 1 pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, przedpokoju o pow. 50,74 m2 oraz z komórki lokatorskiej nr 3.20 o pow. 2,49 m2 o łącznej pow. 53,23 m2,

położonej: 80-180 Kowale, Zeusa 55/6, Kowale,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00197885/7.

Z własnością lokalu  związany jest udział 1518/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00189937/8.

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 900,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.