Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada

ogłasza licytację na Zabudowana działka nr 584/1

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-26 14:30
Cena wywoławcza: 796 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3286/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jasna
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w dniu

 

26 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w sali nr XII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę budowlaną nr 584/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o charakterze rezydencji z częścią zabudowy na działce nr 1304. Nieruchomość położona jest w Zgierzu przy ul. Jasnej 5. Dla wyżej wymienionej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 prowadzi księgę wieczystą numer KW LD1G/00022050/3,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 062 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę: 796 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.: 106 200,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz

albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 3286/15), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 148/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57