Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 40,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:40
Cena wywoławcza: 45 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 143/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Partyzantów
Miasto: Szklarska Poręba
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia, że w dniu    

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni  użytkowej  40,00 m2  składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, spiżarki wraz pomieszczeniem przynależnym garażem o pow. 11,90 m2, położony w Szklarskiej Porębie ul. Partyzantów 1. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00066347/2. Właścicielem lokalu  mieszkalnego  jest dłużnik egzekwowany (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 45 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 6 800,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.