Komornik Sądowy przy SR w Wąbrzeźnie Mariusz Jerzy Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie

ogłasza licytację na 2 działki o pow. 1,7910 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 10:00
Cena wywoławcza: 33 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 980/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Małe Radowiska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19, w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 87-200 Wąbrzeźno, Małe Radowiska, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr KW TO1W/00023217/3.

W skład nieruchomości wchodzą 2 działki gruntu o pow. 1,7910 ha. Na działce gruntu nr 7 o pow. 0,78 ha zlokalizowany jest dom parterowy oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze. Działka gruntu nr 6/2 posiada pow. 1,0110 ha i nie jest rolniczo użytkowana.

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 16.01.2017 r. na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy, od dnia 1.01.2015 r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.