Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Henryk Suszycki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,08 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 09:00
Cena wywoławcza: 40 350,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 754/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Stronie Śląskie
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Henryk Suszycki (tel. (74) 811 04 39, 693 970 503) ogłasza, że dnia

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 17 A/10, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00050635/4.

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. użytkowej 30,08 m2 składający się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki, usytuowany na poziomie II piętra budynku. Z własnością lokalu łączy się udział 1352/10000 w częściach wspólnych nieruchomości oraz prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 180 o pow. 593 m2 (KW 48339). W roku 2010 wykonano w lokalu kapitalny remont.

Suma oszacowania wynosi 53 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  40 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 380,00w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39