Komornik Sadowy przy SR w Trzebnicy Anna Musialska

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,1046 ha, 0,1233 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 13:30
Cena wywoławcza: 41 850,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 47/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krótka
Miasto: Pierwoszów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska (tel. (71) 310 99 62, fax (71) 312 96 70) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2017 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowej 4 w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…), 55-114 Wisznia Mała, Krótka 10, Pierwoszów, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1W/00022468/8].

1. DZIAŁKA NR 97/3 O POW. 0,1046 ha położona przy ul. Krótkiej 10 w Pierwoszowie, 55-114 Wisznia Mała – licytacja o godzinie 13:30.

Suma oszacowania wynosi 55 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 580,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce, a także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2. DZIAŁKA NR 97/4 O POW. 0,1233 ha położona przy ul. Krótkiej 8 w Pierwoszowie, 55-114 Wisznia Mała – licytacja o godzinie 14:00.

Suma oszacowania wynosi 62 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 280,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce, a także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 310 99 62