Komornik Sądowy przy SR w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 10:00
Cena wywoławcza: 76 608,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 35/89
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Energetyków
Miasto: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,60 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, należącego do dłużnika: (…), położonego w Zielonej Górze, ul. Energetyków 12/10 (III piętro), dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 86095 [NKW: ZG1E/00086095/4].

 

Suma oszacowania wynosi 102 144,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 608,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 214,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (68) 322 18 54