Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow.  71,85 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 11:30
Cena wywoławcza: 633 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 266/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Młodzieżowa
Miasto: Nowy Sącz
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w sali nr 116 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w nieruchomości opisanego jako: udział 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położony w Nowym Sączu, ul. Młodzieżowa nr budynku 14 lok. 20, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC o pow. użytkowej 71,85 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem 348/10000 w nieruchomości wspólnej (części wspólne budynku i współwłasności działki 8/17, 8/18, 8/19 w obrębie 15). Dla przedmiotowej nieruchomości została założona księga wieczysta nr NS1S/00109449/6 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 95 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 333,33 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 9 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 BGŻ BNP Paribas S. A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 266/16”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.