Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 62,71 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-13 10:00
Cena wywoławcza: 183 379,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 836/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wspólna
Miasto: Krynica Zdrój
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci:

ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 31 o pow. łącznej 62,71 m2 usytuowanego na II piętrze budynku położonego w Krynicy Zdrój przy ul. Wspólnej nr 5. Grunt, na którym położony jest budynek oznaczony jest w ewidencji gruntów w obrębie 0001 Krynica-Zdrój jako działka ewidencyjna nr 1302/1. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 244 506,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 183 379,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi 24 450,60 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Km 836/15”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.