Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1549 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 08:40
Cena wywoławcza: 66 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1986/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Chróścina
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki (tel. (76) 833 33 07, fax (76) 742 51 13) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 8:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działkę gruntową nr 223 siedliskową o pow. 0,1549 ha, zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym oraz wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym (pow. użyt. budynku mieszkalnego wynosi 52,00 m2, pow. zabudowy 60,50 m2), położonej: 56-200 Góra, Chróścina 60, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1G/00073599/8.

 

Suma oszacowania wynosi 88 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 800,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 8669 0001 2020 0215 6565 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 33 07.