Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,0800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 09:40
Cena wywoławcza: 138 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 342/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szczedrzyk
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 stycznia 2017 r. o godz. 9:40

 

w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60 A, w sali 117, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej przy ul. Opolskiej 20 w Szczedrzyku. Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 81, arkusz mapy 1, obręb Szczedrzyk, gmina Ozimek, o powierzchni 0,0800 ha. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi około 145 m2. Teren działki jest ogrodzony, wyrównany i płaski. Budynek mieszkalny wolnostojący, piętrowy, z nieużytkowym poddaszem wybudowany w latach 50. XX w., w technologii tradycyjnej murowanej. Nieruchomość należy do dłużnika: (…) i Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00047471/8.

 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł.

Rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I o. Centrum w Opolu 53 1020 3668 0000 5302 0093 0263 lub kwitariusz przychodowy.