Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański

ogłasza licytację na Dziaka o powierzchni 1056,00 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 15:00
Cena wywoławcza: 223 959,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 79/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Świętokrzyska
Miasto: Wola Kopcowa
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW  KI1L/00094351/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XXI,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 26-001 Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska,  dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00094351/7. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu oznaczonego numerem 233/1, obręb 0011 Wola Kopcowa, o powierzchni 1056,00 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 101,90 m2. Budynek parterowy, z poddaszem użytkowym.


Suma oszacowania wynosi 298 612,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   223 959,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 861,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP  87 1240 4416 1111 0010 4604 3453 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.