Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie

ogłasza licytację na Nieruchomość o pow. 028 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 11:30
Cena wywoławcza: 1 237,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4/08
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Starościn
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Ogłoszenie prasowe – Kmp 4/08

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI:

 

nieruchomości gruntowej (sklasyfikowana jako grunty orne; zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przeznaczonymi do rozbiórki) położonej w miejscowości Starościn, gm. Kamionka - działki o nr. ewidencyjnym 231 o powierzchni 0,28 ha – dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00024176/8.

 

Suma oszacowania wynosi 1 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
1 237,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 165,00 zł.

       

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.